Bardzo estetyczne barierki przestawne - zwane tymczasowymi, przyjazne każdej dużej imprezie. Zapoznaj się z efektownymi barierami tymczasowymi na Topbudowa.pl.
Bariery tymczasowe
Bardzo estetyczne barierki przestawne - zwane tymczasowymi, przyjazne każdej dużej imprezie. Zapoznaj się z efektownymi barierami tymczasowymi na Topbudowa.pl.

Bariery tymczasowe

Bariery tymczasowe przenośne

Bariery tymczasowe, które z racji swojego tymczasowego zastosowania są zazwyczaj przenośne, służą do grodzenia terenu na którym prowadzone są roboty budowlane lub remontowe. Najczęściej znajdują one zastosowanie w związku z pracami prowadzonymi na drogach publicznych lub przy wznoszeniu oraz remontach różnego rodzaju budynków i budowli. Zadaniem barier przenośnych jest wytyczenie tymczasowych ciągów komunikacyjnych, a jednocześnie zabezpieczenie miejsc wyłączonych z użytkowania z powodu różnego rodzaju niebezpieczeństw. Pozwalają one w sposób najłatwiejszy, a jednocześnie skuteczny, stworzyć taki rodzaj zabezpieczenia jaki jest wymagany w konkretnych warunkach.  Bariery drogowe to przede wszystkim zapory mające na celu zatrzymanie ruchu pojazdów i pieszych lub skierowanie go w innym kierunku. Są one zazwyczaj wykonane z tworzyw sztucznych, głównie z PCV lub siatek ze stali, których najbardziej widoczne elementy są pomalowane w biało-czerwone pasy. Do ich stabilizowania i mocowania przy podłożu wykorzystuje się specjalne podstawy pod zapory mobilne lub tzw. stopy, wykonane z betonu lub tworzywa sztucznego. Innego typu bariery mają zastosowanie w ciągach ruchu pieszego. Najpopularniejszymi są:
- bariery przenośnie city light;
- systemy barier kierujące tłumem (stosowane m.in. na imprezach masowych);
- barierki ochronne studzienkowe;             
- zapory drogowe i zapory budowlane

Przy remontach i wznoszeniu budynków również znajdują zastosowanie niektóre elementy zapór drogowych, jednak część stosowanych przy takich pracach zapór została pomyślana głównie pod kątem zapewnienia ochrony budowy i jej otoczenia.

Aktywne filtry